Video Article

Kobayashi dojo 8.kyu (felnőtt)

mae ukemi 1.
mae ukemi 1.
mae ukemi 2.
mae ukemi 2.
ushiro ukemi 1.
ushiro ukemi 1.
ushiro ukemi 2.
ushiro ukemi 2.
shikko mae
shikko mae
ikkyo undo zengo
ikkyo undo zengo
ikkyo undo shiho
ikkyo undo shiho
uchi kata
uchi kata
taisabaki irimi
taisabaki irimi
taisabaki tenkan
taisabaki tenkan
taisabaki kaiten
taisabaki kaiten
aihanmi katatedori iriminage
aihanmi katatedori iriminage
aihanmi katatedori ikkyo omote
aihanmi katatedori ikkyo omote
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori shihonage omote
aihanmi katatedori shihonage omote
aihanmi katatedori shihonage ura
aihanmi katatedori shihonage ura
gyakuhanmi katatedori kokyunage
gyakuhanmi katatedori kokyunage
gyakuhanmi katatedori ikkyo omote
gyakuhanmi katatedori ikkyo omote
gyakuhanmi katatedori ikkyo ura
gyakuhanmi katatedori ikkyo ura