Video Article

Kobayashi dojo 6. Kyu (felnőtt)

tobikoshi ukemi mae
tobikoshi ukemi mae
tobikoshi ukemi ushiro
tobikoshi ukemi ushiro
shikko mae
shikko mae
shikko ushiro
shikko ushiro
ikkyo undo shiho (tachiwaza)
ikkyo undo shiho (tachiwaza)
ikkyo undo shiho (zagi)
ikkyo undo shiho (zagi)
ryotedori ikkyo omote
ryotedori ikkyo omote
ryotedori ikkyo ura
ryotedori ikkyo ura
ryotedori tenchinage
ryotedori tenchinage
shomen uchi shihonage omote
shomen uchi shihonage omote
shomen uchi shihonage ura
shomen uchi shihonage ura
gyakuhanmi katatedori kaitennage
gyakuhanmi katatedori kaitennage
ikkyo undo zengo (tachi waza)
ikkyo undo zengo (tachi waza)
ikkyo undo zengo(zagi)
ikkyo undo zengo(zagi)
sotai dosa
sotai dosa
shomen uchi ikkyo omote
shomen uchi ikkyo omote
shomen uchi ikkyo ura
shomen uchi ikkyo ura
gyakuhanmi katatedori iriminage
gyakuhanmi katatedori iriminage
gyakuhanmi katatedori shihonage omote
gyakuhanmi katatedori shihonage omote
gyakuhanmi katatedori shihonage ura
gyakuhanmi katatedori shihonage ura
gyakuhanmi katatedori nikyo
gyakuhanmi katatedori nikyo