Video Article

6. Kyu

tai sabaki suwari waza
tai sabaki suwari waza
sabaki kata suwari waza
sabaki kata suwari waza
zagi kokyu ho 1. változat
zagi kokyu ho 1. változat
zagi kokyu ho 2. változat
zagi kokyu ho 2. változat
zagi kokyu ho 3. változat
zagi kokyu ho 3. változat
choku tsuki
choku tsuki
kaeshi tsuki
kaeshi tsuki
ushiro tsuki
ushiro tsuki
tsuki gedan gaeshi
tsuki gedan gaeshi
tsuki jodan gaeshi
tsuki jodan gaeshi
shomen uchikomi
shomen uchikomi
renzoku uchikomi
renzoku uchikomi
menuchi ushiro tsuki
menuchi ushiro tsuki
menuchi gedan gaeshi
menuchi gedan gaeshi
hidari yokomen ushiro tsuki
hidari yokomen ushiro tsuki
katate gedan gaeshi
katate gedan gaeshi
katate toma uchi
katate toma uchi
katate hachinoji gaeshi
katate hachinoji gaeshi
hassogaeshi uchi
hassogaeshi uchi
hassogaeshi tsuki
hassogaeshi tsuki
hassogaeshi ushiro tsuki
hassogaeshi ushiro tsuki
hassogaeshi ushiro uchi
hassogaeshi ushiro uchi
hassogaeshi ushiro barai
hassogaeshi ushiro barai
hidari nagare kaeshi uchi
hidari nagare kaeshi uchi
migi nagare kaeshi tsuki
migi nagare kaeshi tsuki
13 no jo párban
13 no jo párban
22 no jo
22 no jo
31 no jo
31 no jo
suburi hanmi
suburi hanmi
subiri zengo
subiri zengo
suburi shiho
suburi shiho
suburi happo
suburi happo
zagi suburi hanmi
zagi suburi hanmi
zagi suburi zengo
zagi suburi zengo
zagi suburi shiho
zagi suburi shiho
zagi suburi happo
zagi suburi happo
shikodachi
shikodachi
kirikaeshi hanmi
kirikaeshi hanmi
kirikaeshi zengo
kirikaeshi zengo
kirikaeshi shiho
kirikaeshi shiho
kirikaeshi happo
kirikaeshi happo
kirikaeshi shikodachi
kirikaeshi shikodachi
zagi kirikaeshi hanmi
zagi kirikaeshi hanmi
zagi kirikaeshi zengo
zagi kirikaeshi zengo
zagi kirikaeshi shiho
zagi kirikaeshi shiho
zagi kirikaeshi happo
zagi kirikaeshi happo
ashi no fumikae mae suburi
ashi no fumikae mae suburi
ashi no fumikae ushiro suburi
ashi no fumikae ushiro suburi
ashi no fumikae mae kirikaeshi
ashi no fumikae mae kirikaeshi
ashi no fumikae ushiro kirikaeshi
ashi no fumikae ushiro kirikaeshi
ashi no fumikae mae tsuki
ashi no fumikae mae tsuki
ashi no fumikae ushiro tsuki
ashi no fumikae ushiro tsuki
kihon tsuki hanmi tatte
kihon tsuki hanmi tatte
kihon tsuki zengo tatte
kihon tsuki zengo tatte
kihon tsuki shiho tatte
kihon tsuki shiho tatte
kihon tsuki happo tatte
kihon tsuki happo tatte
kihon tsuki hanmi suwatte
kihon tsuki hanmi suwatte
kihon tsuki zengo suwatte
kihon tsuki zengo suwatte
kihon tsuki shiho suwatte
kihon tsuki shiho suwatte
kihon tsuki happo suwatte
kihon tsuki happo suwatte
fumikomi tsuki hanmi tatte
fumikomi tsuki hanmi tatte
fumikomi tsuki zengo tatte
fumikomi tsuki zengo tatte
fumikomi tsuki shiho tatte
fumikomi tsuki shiho tatte
fumikomi tsuki happo tatte
fumikomi tsuki happo tatte
fumikomi tsuki hanmi suwatte
fumikomi tsuki hanmi suwatte
fumikomi tsuki zengo suwatte
fumikomi tsuki zengo suwatte
fumikomi tsuki shiho suwatte
fumikomi tsuki shiho suwatte
fumikomi tsuki happo suwatte
fumikomi tsuki happo suwatte
zengo no ido tatte shomenuchi mae
zengo no ido tatte shomenuchi mae
zengo no ido tatte shomenuchi ushiro
zengo no ido tatte shomenuchi ushiro
zengo no ido suwatte shomenuchi mae
zengo no ido suwatte shomenuchi mae
zengo no ido suwatte shomenuchi ushiro
zengo no ido suwatte shomenuchi ushiro
zengo no ido tatte kirikaeshi mae
zengo no ido tatte kirikaeshi mae
zengo no ido tatte kirikaeshi ushiro
zengo no ido tatte kirikaeshi ushiro
zengo no ido suwatte kirikaeshi mae
zengo no ido suwatte kirikaeshi mae
zengo no ido suwatte kirikaeshi ushiro
zengo no ido suwatte kirikaeshi ushiro
zengo no ido kihon tsuki tatte mae
zengo no ido kihon tsuki tatte mae
zengo no ido kihon tsuki tatte ushiro
zengo no ido kihon tsuki tatte ushiro
zengo no ido kihon tsuki suwatte mae
zengo no ido kihon tsuki suwatte mae
zengo no ido kihon tsuki suwatte ushiro
zengo no ido kihon tsuki suwatte ushiro
zengo no ido fumikomi tsuki tatte mae
zengo no ido fumikomi tsuki tatte mae
zengo no ido fumikomi tsuki tatte ushiro
zengo no ido fumikomi tsuki tatte ushiro
zengo no ido fumikomi tsuki suwatte mae
zengo no ido fumikomi tsuki suwatte mae
zengo no ido fumikomi tsuki suwatte ushiro
zengo no ido fumikomi tsuki suwatte ushiro
tsuki kotegaeshi
tsuki kotegaeshi
tsuki sankyo omote
tsuki sankyo omote
tsuki sankyo ura
tsuki sankyo ura
tsuki yonkyo omote
tsuki yonkyo omote
tsuki yonkyo ura
tsuki yonkyo ura
yokomen uchi kaitennage (uchi)
yokomen uchi kaitennage (uchi)
yokomen uchi kaitennage (soto)
yokomen uchi kaitennage (soto)
ushiro katate kubijime nikyo omote
ushiro katate kubijime nikyo omote
ushiro katate kubijime nikyo ura
ushiro katate kubijime nikyo ura
ushiro katate kubijime koshinage
ushiro katate kubijime koshinage
ushiro ryotedori ikkyo omote
ushiro ryotedori ikkyo omote
ushiro ryotedori ikkyo ura
ushiro ryotedori ikkyo ura
ushiro ryotedor nikyo omote
ushiro ryotedor nikyo omote
ushiro ryotedori nikyo ura
ushiro ryotedori nikyo ura
ushiro ryotedori sankyo omote
ushiro ryotedori sankyo omote
ushiro ryotedori sankyo ura
ushiro ryotedori sankyo ura
ushiro ryotedori yonkyo omote
ushiro ryotedori yonkyo omote
ushiro ryotedori yonkyo ura
ushiro ryotedori yonkyo ura
ushiro ryotedori iriminage
ushiro ryotedori iriminage
ushiro ryotedori kokyunage
ushiro ryotedori kokyunage
hanmi handachi ryotedori shihonage omote
hanmi handachi ryotedori shihonage omote
hanmi handachi ryotedori shihonage ura
hanmi handachi ryotedori shihonage ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori ikkyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori ikkyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori ikkyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori ikkyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori nikyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori nikyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori nikyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori nikyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori sankyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori sankyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori sankyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori sankyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori yonkyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori yonkyo omote
suwari waza gyakuhanmi katatedori yonkyo ura
suwari waza gyakuhanmi katatedori yonkyo ura
suwari waza shomen uchi kotegaeshi
suwari waza shomen uchi kotegaeshi
suwari waza shomen uchi iriminage
suwari waza shomen uchi iriminage
ninin dori shihonage
ninin dori shihonage
ninin dori iriminage
ninin dori iriminage
jyu waza (gyakuhanmi katatedori, ryotedory, ushiro ryotedori, shomen uchi)
jyu waza (gyakuhanmi katatedori, ryotedory, ushiro ryotedori, shomen uchi)