Video Article

14. kyu

mae ukemi 1
mae ukemi 1
mae ukemi 2
mae ukemi 2
ushiro ukemi 1
ushiro ukemi 1
ushiro ukemi 2
ushiro ukemi 2
irimi
irimi
tenkan
tenkan
kainetn
kainetn
Shikko mae
Shikko mae
gyakuhanmi katatedori battonage
gyakuhanmi katatedori battonage
aihanmi katatedori ikkyo omote
aihanmi katatedori ikkyo omote
ryotedori kokyunage
ryotedori kokyunage
öv kötés
öv kötés
számolás
számolás
aihanmi katatedori iriminage
aihanmi katatedori iriminage