Video Article

12. Kyu

yoko ukemi
yoko ukemi
társon átesés előre
társon átesés előre
shikko kaiten
shikko kaiten
funakogi-undo
funakogi-undo
ikkyo-undo zengo
ikkyo-undo zengo
choku tsuki
choku tsuki
kaeshi tsuki
kaeshi tsuki
ushiro tsuki
ushiro tsuki
gyakuhanmi katatedori tenchinage
gyakuhanmi katatedori tenchinage
gyakuhanmi katatedori kokyunage 2. változat
gyakuhanmi katatedori kokyunage 2. változat
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori nikyo ura
aihanmi katatedori nikyo ura
aihanmi katatedori kokyu ho
aihanmi katatedori kokyu ho
számolás
számolás
ushiro ryotedori ikkyo omote
ushiro ryotedori ikkyo omote
ushiro ryitedori ikkyo ura
ushiro ryitedori ikkyo ura
ushiro katate kubijime kokyunage
ushiro katate kubijime kokyunage
gyakuhanmi katatedori kaitennage
gyakuhanmi katatedori kaitennage